Een nieuwe IJSCH website

We hebben een nieuwe website. Nog niet alles is beschikbaar maar we zijn aan het werk om alles zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

Wat willen we met de website bereiken?

We hebben een aantal doelen voor ogen met onze website:

  1. Bestaande leden actuele informatie bieden
  2. Leden de mogelijkheid geven om wensen door te geven (Bijvoorbeeld wijziging van trainingsuren etc.)
  3. Nieuwe leden aantrekken
  4. Sponsors uitlichten

Heb je tips voor de webredactie. Stuur ons dan een email dan proberen we daar iets mee te doen.

Nieuws overzicht