Organisatie & Commissies

IJSCH wordt geleid door het dagelijks bestuur. Daarnaast kent IJSCH een aantal commissies met specifieke taken binnen de vereniging.

Het dagelijks bestuur De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding en dat in spoedeisende gevallen namens het gehele bestuur kan optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd. Daarnaast is er een bestuursondersteuning met de functies Penningmeester dagelijkse zaken, Ledenadministratie, Abonnementen, Trainingskaarten en PR. Voor vragen kunt u één van de onderstaande emailadressen gebruiken:

Voorzitter Mark van der Meijde voorzitter@ijsch.nl   
Secretaris     Koen Piepers    secretaris@ijsch.nl  
Penningmeester Michelle Leppink    penningmeester@ijsch.nl
Trainingskaarten / ICT / Website Daan Wielens    trainingskaarten@ijsch.nl   
Algemene leden   

Johan Voortman   

Tonnie Lenderink   

 

Ledenadministratie De ledenadministratie is verantwoordelijk voor de aan- en afmelding van leden binnen de vereniging. Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u contact opnemen via ledenadmin@ijsch.nl 

Technische commissie (TC) De TC is verantwoordelijk voor alle technische zaken zoals trainingen, indeling trainers en trainingsgroepen, coördinatie tussen trainers, coaching, evalueren van de trainingsmethodes voor de doelgroepen, enz. ten behoeve van de langebaan afdeling. Voor vragen aan de TC kunt u contact opnemen via technischecommissie@ijsch.nl 

Marathoncommissie (MC)De MC is verantwoordelijk voor alle technische zaken zoals trainingen, indeling trainers en trainingsgroepen, coördinatie tussen trainers, coaching, evalueren van de trainingsmethodes voor de doelgroepen, enz. ten behoeve van de marathon afdeling. Voor vragen kunt u contact opnemen met marathongroepen@ijsch.nl 

Activiteitencommissie (AC)De AC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten die jaarlijks, in overleg met het bestuur, georganiseerd worden. De activiteitencommissie stelt een jaarlijkse activiteitenagenda op.  Voor vragen kunt u contact opnemen met activiteitencommissie@ijsch.nl 

Baancommissie (BC) De BC is verantwoordelijk voor het onderhoud en exploitatie van de accommodatie, kantinebevoorrading, baan, schuur en kantine bezetting en onderhoud machines en gereedschappen. Tijdens vorstperiode verantwoordelijk voor de ijsvloer, en adviserend aan het bestuur betreffende de openingstijden.  Voor vragen kunt u contact opnemen met baancommissie@ijsch.nl

Sponsorcommissie (SC) De SC is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid, het aantrekken van nieuwe sponsoren en het onderhouden van contacten met bestaande, alsmede het bewaken en afhandelen van de sponsorverplichtingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met sponsoring@ijsch.nl

Kledingcommissie (KC) De KC is verantwoordelijk voor opnemen bestellingen, bestel gereed maken, ontvangst en distributie van de clubkleding. Er zijn 2 bestelmomenten per jaar. In februari/januari voor de zomerkleding en in juni/juli voor de winterkleding. Voor vragen kunt u contact opnemen met kledingcommissie@ijsch.nl

Werkgroep Eerste Marathon Op Natuurijs (EMON) De werkgroep EMON is verantwoordelijk voor de organisatie van de eerste marathon op natuurijs. Jaarlijks in opdracht van het bestuur indien op de jaarvergadering besloten wordt dat “we er weer voor gaan!”. Voor vragen kunt u contact opnemen met emon@ijsch.nl