IJSCH Privacy Policy

Hoe gaat IJSCH om met persoonsgegevens?

Per 25 mei 2018 is de verscherpte private wetgeving “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) omtrent de verwerking van persoonsgegevens in werking getreden. Dit heeft ook consequenties voor verenigingen. Bij IJSCH vinden we jouw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en beschermen en over je rechten in het beheren van die informatie.
We beschikken over je persoonsgegevens als (ere) lid, vrijwilliger, abonnementhouder, donateur of sponsor van onze vereniging. Die gegevens zijn bij ons in goede en veilige handen. Wij gebruiken ze correct en zullen dat in de toekomst ook blijven doen. We gebruiken je persoonsgegevens om je inschrijving als lid van IJSCH en de daaraan gekoppelde gegevens te beheren. Je te informeren over evenementen en activiteiten binnen onze vereniging en het innen van bijvoorbeeld contributie- en kledinggelden.
Je vindt de details van het gebruik van de gegevens terug in onze Privacy policy. Hierin staat tevens vermeld hoe je je met bepaalde vragen over het gegevensbeheer tot ons kan wenden.

Downloads: